2017 оны 01 дүгээр сарын 26-наас 27-ныг хүртэлх онцлох мэдээ

0
77

 ГУББГ: ЧД 10-р хороо Дэнжийн 1000 1-р сувагт 1*1.5 м хэмжээтэй 180 м урт суваг, 11-р хороо Дэнжийн 1000 3-р сувагт 1*1.5 м хэмжээтэй 240 м урт суваг 2 байршилд сэргээн, 8 рейс 80 тонн мөсийг зөөсөн.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар: Нийслэлийн хэмжээнд гал түймрийн 9, аврах ажиллагааны 2 дуудлагатай ажилласан. Цаг

сэтгэгдэл байхгүй

хариу үлдээх