Жолооч

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

Диспетчер-инженер

Ахлах диспетчер-инженер

Техник хангамжийн инженер

Сүлжээний инженер

Програм хангамжийн инженер

Системийн ахлах инженер

Нярав

Ахлах нягтлан бодогч

Албан тушаал
Албан тушаалын тодорхойлолт
1 Дарга үзэх
2 Ерөнхий диспетчер үзэх
3 Дотоод хяналт, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн үзэх
4 Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн үзэх
5 Даргын туслах, архив, бичиг хэргийн ажилтан үзэх
6 Ахлах нягтлан бодогч үзэх
7  Нярав үзэх
8 Системийн ахлах инженер үзэх
9 Програм хангамжийн инженер үзэх
10 Сүлжээний инженер үзэх
12 Техник хангамжийн инженер үзэх
13 Ахлах диспетчер-инженер үзэх
14 Диспетчер-инженер үзэх
15 Бүртгэлийн мэргэжилтэн үзэх
16 Жолооч үзэх
1 Дарга /2019 оны Албан тушаалын шинэчлэгдсэн тодорхойлолт/ үзэх
2 Ерөнхий диспетчер үзэх
3 Дотоод хяналт, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн үзэх
4 Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн үзэх
5 Даргын туслах, архив, бичиг хэргийн ажилтан үзэх
6 Ахлах нягтлан бодогч үзэх
7 Нярав үзэх
8 Системийн ахлах инженер үзэх
9 Програм хангамжийн инженер үзэх
10 Сүлжээний инженер үзэх
12 Техник хангамжийн инженер үзэх
13 Ахлах диспетчер-инженер үзэх
14 Диспетчер-инженер үзэх
15 Бүртгэлийн мэргэжилтэн үзэх
16 Жолооч үзэх