Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2021

2021-Mar-04

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2020

2020-Jun-18

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2019

2020-Jun-18

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2018

2020-Jun-18

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2017

2020-Jun-18

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХАСХОМ ШТОРК

2019-Sep-27

ТУШААЛТНЫ ХОМ-ТЭЙ ТАНИЛЦАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ /2019/ХАРАНДААНЫ АДАЛ ЯВДАЛ: АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (2019 ОН)ЗОХИОМЖИТ ШТОРК: ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (2019 ОН)ХАРАНДААНЫ АДАЛ ЯВДАЛ: ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ (2019 ОН)ХАСХОМ ШТОРК 2019 ОНХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦААХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА


МЭДЭГДЭЛ ТАЙЛБАРХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА


АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХАСХОМ ВИДЕО ХИЧЭЭЛ

2019-Sep-26

АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ВЕДИО СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА

2019-Sep-25

ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХБАНК ДАМПУУРАХ НЬАШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ ТАНАА

УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын, мөн сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчид хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хэрхэн бүртгүүлэх талаарх арга зүй, заавар зөвлөгөөг Авлигатай тэмцэх газраас хүргэх үүднээс дараах нугалбарыг бэлтгэв


АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?ШАЛГАЛТЫН ТӨЛБӨР


2019 оны төлөвлөгөө

2019-Feb-20

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

2018-Jan-01