ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Нийслэлийн засаг даргын А/88 тоот захирамжийн дагуу гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгө , хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, Гамшгаас
"2019-02-27"
449
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ