Алдвал галдана
Цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөл хуурайшиж, мод шилмүүс навчсаа гөвж эхэллээ. Газарт унасан хуурай навчис, хөрсний бүтэц, намрын ширүүн салхи зэрэг нь байгаль өөрөө шатахад бэлэн байгааг илтгэдэг. Үүн дээр гагцхүү хүний санамсар болгоомжгүй үйлдэл нэмэгдэхэд л түймэр гарах аюултай.  Та ой хээрээр
"2021-10-01"
57
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Алдвал галдана
Дэлхийн хуурай газрын амьтдын талаас илүү хувь нь ойд амьдардаг. Ойгоос идэш тэжээлээ олж, ойгоор гэрээ хийж бас ой модоо хамгаалж байдаг. Ой мод гэдэг амьтдын хувьд амь амьдрал нь. Гэтэл хүний санамсар болгоомжгүй хийсэн үйлдэл, алдсан галаас болж түймэрт өртөн шатдаг. Түймэрт хамгийн түрүүнд
"2021-09-29"
48
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ