“Хотын соёл” аяны хүрээнд
“Хотын соёл” бүх нийтийн аяныг хэрэгжүүлэхэд иргэн таны оролцоо зайлшгүй шаардлаатай бөгөөд таны “Хотын соёл”-д оруулж байгаа хувь нэмэр хотоо, улсаа хөгжүүлэх оюунлаг, бүтээлж, хариуцлагатай зүтгэл байх болно. Тус зүтгэл нь нийслэлийн иргэд бидний 2 дахь гэр болсон гудамж талбайд нус цэр, хогоо
"2021-06-23"
74
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ