НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛД ХОТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ДУУДЛАГА, АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛАВ

2020-01-09