УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ДИСПЕТЧЕРИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТАЙЛАН

2020-04-03