УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ДИСПЕТЧЕРИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТАЙЛАН

2020-09-07