УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ДИСПЕТЧЕРИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТАЙЛАН

2021-01-25