Анхааруулга: Заавар, зөвлөмжийн дагуу ажиллана уу

2021-03-22

Болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ хамгаалалтын зурвас буюу цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын доор, ойролцоо хийхдээ онцгой анхаарч, ажил эхлүүлэхээс өмнө газар доор кабель шугам бий эсэхийг ЗААВАЛ тодруулж, мэргэжлийн байгууллагын хяналттай хийж гүйцэтгэхийг анхааруулж байна.
Иймд иргэд, аж ахуй нэгж та бүхэн мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмжийг даган  хамтран ажиллана уу.


УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК