УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ДИСПЕТЧЕРИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТАЙЛАН

2021-06-04