Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын болон шинжилгээний цэгүүд

2021-08-11
Өнөөдөр буюу 2021 оны наймдугаар сарын 09-ний өдөр Улаанбаатар хотод суурин 20 цэгт 23 багийн 161 эмч, ажилтан ажиллаж, 7905 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ. Та бүхэнд өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын болон шинжилгээний цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна. 

Эх сурвалж: Мэдээ.мн мэдээлийн сайт