Ус хангамж ариутгах татуургын мэргэжлийн онцлог, давуу тал

2021-08-12
Ус Сувгийн Удирдах Газар "Дусалхүү Подкаст" 14
Зочин: Хэрэглэгчдэд үйлчлэх ы ахлах инженер Л.Дугармаа
Сэдэв: Ус хангамж ариутгах татуургын мэргэжлийн онцлог, давуу талЭх сурвалж: Ус сувгийн удирдах газар