Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүд

2021-09-03
Өнөөдөр буюу 2021 оны 9 дүгээр сарын 3-нд Улаанбаатар хотод явуулан 4, суурин 58 цэгт 82 багийн 426 эмч, ажилтан ажиллана.Нийт 8184 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ.
Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-17:00 цаг хүртэл ажиллана. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.