УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВИЙН 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ДИСПЕТЧЕРИЙН АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТАЙЛАН

2021-10-18