Байгууллагын танилцуулга

2013.11.25 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг байгуулав .

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/25 дугаар захирамжаар Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн бүтэц, орон тоо нь 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлагдсан.

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр иргэн та санал хүсэлтээ доорх линкээр мэдэгдэж болно.

САНАЛ ӨГӨХ

монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг.

“сэлбэ” дулааны станцыг ашиглалтад орууллаа

монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг

2024 оноос эхлэн ахуйн хэрэглээнд саарал ус ашиглахаар боллоо.

монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг

улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн халаалт залгалт орон сууц 99.9%, аж ахуйн нэгж байгууллага 92.0%-тай үргэлжилж байна.

САНАЛ ӨГӨХ

Бүрэлдэхүүн
Байгууллагууд