Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөө

Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотын нийтийн бүхий л үйлчилгээнд тулгарч байгаа асуудал, өнөөгийн шаардлага, иргэдийн хэрэгцээ зэргийг тодорхойлон Төвийн үйл ажиллагааны 2016- 2020 оны хэтийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилтуудыг гаргалаа

  • Мэдээлэл бэлтгэсэн :
    Ц.Дэлгэрноров
  • Хугацаа :
    17/Dec/2021
Хуваалцах :

Чартын үзүүлэлт



“ монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг. ”

“сэлбэ” дулааны станцыг ашиглалтад орууллаа

“ монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг ”

2024 оноос эхлэн ахуйн хэрэглээнд саарал ус ашиглахаар боллоо.

“ монгол орны эко системыг сэргээх, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, их үйлсэд эх орны маань өнцөг булан бүрт нэгдлээ. монгол улс минь энх мөнх ногоон байг ”

улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн халаалт залгалт орон сууц 99.9%, аж ахуйн нэгж байгууллага 92.0%-тай үргэлжилж байна.