Албан тушаалын тодорхойлолт

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр иргэн та санал хүсэлтээ доорх линкээр мэдэгдэж болно.

Санал өгөх