Тушаал

A/02

Төлөвлөгөө батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
A/03

Ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/04

Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

READ MORE
A/05

Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай

READ MORE
A/06

Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/07

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/09

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/11

"Баримт нягтлан шалгах комиссын"-н бүрэлдэхүүн, комиссыг шинэчлэн батлах тухай

READ MORE
A/12

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/13

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

READ MORE
A/14

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/15

Ч.Нямзоригийг сургалтанд хамруулах тухай

READ MORE
A/16

Сургалтад хамруулах тухай

READ MORE
A/17

Хөрөнгө гаргах тухай

READ MORE
A/18

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай

READ MORE
A/19

Тэтгэмж олгох тухай

READ MORE
A/20

Тэтгэмж олгох тухай

READ MORE
A/21

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

READ MORE
A/22

Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай

READ MORE
A/23

Тэтгэмж олгох тухай

READ MORE
A/24

Тооллогын комисс байгуулах тухай

READ MORE
A/25

Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд техник хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай

READ MORE
A/26

Хангамжийн материал данснаас хасах тухай

READ MORE
A/27

Балансаас хөрөнгө хасах тухай

READ MORE
A/28

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

READ MORE
A/29

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

READ MORE
A/30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

READ MORE
A/31

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай

READ MORE
A/32

Хөрөнгө бүртгэх тухай

READ MORE
A/33

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

READ MORE
A/34

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг шинэчлэн батлах тухай

READ MORE
A/35

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

READ MORE
A/36

Төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

READ MORE
A/37

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан албан хаагчдын хүүхдийн бэлгэнд хөрөнгө гаргах тухай

READ MORE
A/38

Тооллогын комисс байгуулах тухай

READ MORE
A/39

Хөрөнгө бүртгэх тухай

READ MORE
A/40

Бага насны хүүхэдтэй эмэгтэй албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

READ MORE
A/41

Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай

READ MORE

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр иргэн та санал хүсэлтээ доорх линкээр мэдэгдэж болно.

Санал өгөх